28 December 2017

സിദ്ധാനുഗ്രഹം - 47


ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്ന ആദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഭയം തോന്നി, കാരണം ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മീശ, ഉയരത്തിന് ഒത്ത വണ്ണം, മാത്രമല്ല ഇടുപ്പിൽ ഏതോ മൃഗത്തിൻറെ തോൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ഒരു ബെൽറ്റ്. ലുങ്കി ഉടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു.

എൻറെ ഭാര്യയ്കു സുഖമില്ല, ഗ്രാമത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ശാരീരികാവസ്ഥ ദുർബലമാണ്. അവർക്കുവേണ്ടിയാണ് ജീവ നാടി നോക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ, ഇവിടെ ജീവ നാഡി നോക്കി എന്താണ് ചെയുവാൻ പോകുന്നത്.? എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു.

അഗസ്ത്യ മുനി, എൻറെ ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്, എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിനപ്പുറം എൻറെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞിങ്ങൾ പാടില്ല എന്നും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവന് ആപത്താണ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി! എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻറെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു..........

എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ! ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ കുറച്ചു ശ്രദ്ദിച്ചു ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ? അപ്പോൾ നിനക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ? എന്ന് ചോദിച്ചു.

ഏഴ് കുട്ടികൾ. ഇപ്പോൾ മൂത്ത മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവളും ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിനായി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തല  താഴ്ത്തികൊണ്ടു പറഞ്ഞു. 

ശെരി തന്നെ നിൻറെ മകളുടെ പ്രസവം നോക്കുമോ, അതോ നിൻറെ ഭാര്യക്ക് പ്രസവം നോക്കുമോ? പോരാത്തതിന് അവർക്കു ശരീരം ഒട്ടും വയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ് നീ വളരെയധികം തെറ്റ് ചെയുന്നല്ലോ എന്ന് വളരെ അതിശയത്തോടെ പറഞ്ഞു.

കുറച്ചു നേരം മൗനമായി കടന്നുപോയി.

ശെരി, നിൻറെ ഗ്രാമം എവിടെയാണ് ?

മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ , കൃത്യമായി പോയിവരുവാൻ പോലും വഴി ഇല്ലാത്ത. ആറു കടന്നു അടുത്തകരയിൽ വരണം, പിന്നീട് നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ഒരുമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരുടെ നാട് ഇതൊകയൊള്ളു. ആ നാട്ടിൽ മാത്രമേ പ്രസവാനന്തര ആശുപത്രി ഉള്ളത്.......... എന്ന് വളരെ  സമാധാന പൂർവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ശെരി, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രസവം നടന്നിരിക്കുമല്ലോ വീട്ടിൽ, മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായ സ്ത്രീകളോ, അതോ ആയുർവേദ വിദ്ധക്തരോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലേ"?

ഉണ്ട്! പക്ഷേ അവർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാറില്ല. ഒരു ദിവസം കാത്ത് നിന്നാൽ മാത്രമേ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയൊള്ളു. 

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര മാത്രം അസൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ ആ ഗ്രാമം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതല്ലോ നല്ലത്?

പറ്റില്ല സാർ, ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ള നിയമത്തിന് ബാധ്യസ്ഥർ ആണ്.

ശെരി, ഇപ്പോൾ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് താങ്കൾ എന്നെ തേടി വന്നിരിക്കുന്നത്.

നാട്ടിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു സാർ, എൻറെ ഭാര്യയുടെ ജീവന് ആപത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണു അദ്ദേഹം വന്നത്, എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്ന അദ്ദേഹം ഒരു അൽപം വ്യത്യസ്തനായി കാണപ്പെട്ടു. എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഇത്ര ദൂരം അകലെയുള്ള എന്നെ വിശ്വസിച്ചു നാഡി നോക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കണം? ഒന്നുകൊണ്ടും ഒന്നിനും വേണ്ടി വിഷമിച്ചതായി കാണപെട്ടില്ല. സാമ്പത്തികവും ഇല്ല.

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ കാപട്യം ഉള്ളവനായി കാണുന്നു, അതേ സമയം ഉള്ള് കൊണ്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് എന്നും തോന്നുന്നു. ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ ഒറ്റയ്ക്കു ഗ്രാമത്തിൽ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇവനെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അൽപം ദേഷ്യം എനിക്ക് അവനിൽ ഉണ്ടായി.

മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി അഗസ്ത്യ മുനിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ജീവ നാഡി നോക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു.

ശാരീരിക ബലഹീനമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവർ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. ഇനിയൊരിക്കൽ അവർ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിലക്കില്ല. പ്രമേഹം കൂടുതൽ ആയത് കാരണം അവൾ ബലഹീനയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അഗസ്ത്യമുനിയെ തേടി വന്ന ഇവൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാപട്യമുള്ളവൻ എന്ന് തോന്നിയാലും മനസ്സ്‌കൊണ്ട്  അവൻ ഒരു ശിശുവാണ്‌, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല. എന്നാൽ ഈശ്വര വിശ്വാസം അധികം.

ഇവന് അഗസ്ത്യ മുനിയായ ഞാൻ സഹായിക്കണം. എന്തെന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇവൻ എത്രയോ പേരെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല അഗസ്ത്യ മുനിയിൽ അമിതമായ ഈശ്വര വിശ്വാസം കാരണം അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്ന്, ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ, എനിക്ക് വേണ്ടി പാൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു ആനന്ധപെട്ടവൻ. ആ അഗസ്ത്യാർകൂടം അരുവിയിൽ വീണ ഒരു സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവനും ആ അരുവിയിൽ ചാടി ആ പെണ്ണെ രക്ഷിച്ചു. അതേ സമയമാണ് അവൾക്കു വേണ്ടി അരുവിയിൽ ഇവൻ ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്‌തത്‌. ഇത് ഒന്ന്  ഓർത്തുനോക്കി.

മുൻ ജന്മത്തിൽ ഇവൻ ചെയ്ത പുണ്യ പ്രവർത്തി കാരണം, ഞാനും എൻറെ ഭാര്യയായ ലോപമുദ്രയും ഇവൻറെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവ സമയത്തു പിന്തുണയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അഗസ്ത്യ മുനി. പിന്നീട് എന്നോട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്ന അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ ഉടൻ തന്നെ പോകുവാൻ പറയുക. അവൾക്ക്  പ്രസവാനന്തര വേദന ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി, വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു അവൾ", എന്ന് പറഞ്ഞു അഗസ്ത്യ മുനി. 

പിന്നീട് എന്നോട് മകനെ, ഇവനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ പറയുക. അവൾക്ക് പ്രസവ വേദന ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സഹിക്കുവാനാകാത്ത വേദന, എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഇത് കേട്ടതും എന്നിലുള്ളിൽ കുഴപ്പമൊന്നും കാണില്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചുപോകുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു.

പ്രസവം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം, മാത്രമല്ല ആ ജീവനുകൾ നന്നായിയിരിക്കണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാനും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

എന്താണോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ല, പുറപ്പെട്ട് ചെന്നവൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. 

എല്ലാം ജോലിയും മാറ്റിവച്ചിട്ട്, ജീവ നാഡി നോക്കുവാൻ വന്ന പലരെയും തിരിച്ചുപോകുവാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഏതോ ഒരു സംശയം പോലെ ഉണ്ടായി.

നന്നായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ധ്യാനത്തിൽ പോയതുകൊണ്ട് തൻറെ ഭാര്യയ്കു ഏതോ ആപത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. ഇതിനപ്പുറം അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ സംശയം ശെരി തന്നെയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമത്തിൽ പോകുന്നത് പകരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഉചിതം എന്ന് കരുതി. 

ഗ്രാമത്തിൽ പോകുന്നതിന് പകരം അവനും ഒരു അൽപം മാറി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള പ്രാർത്ഥന ചെയുവാൻ സാധിച്ചില്ല, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. നടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ദുഃഖം  നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വിചാരത്തിൽ അവൻ 
അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു, ഇത് ഞാനും ശ്രദിച്ചില്ല. 

പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൻറെ തല താഴ്ത്തി സങ്കടപെടുന്നത് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. 

എനിക്ക് ഇപ്പോളാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടായത്.

"ഇനിയും പോയില്ലയോ" ഉടൻ തന്നെ തിരിക്കുക എന്ന് പല വിധത്തിലും അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകി സമാധാനപ്പെടുത്തി  വീട്ടിലേക്കു അയക്കുവാൻ സാദിച്ചപ്പോളാണ് എന്നിക്ക് സമാധാനമായത്.

അഗസ്ത്യ മുനി പറഞ്ഞത് പോലെ നടക്കും എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രക്ഷോഭിതരാക്കും. ഇതിൽ പെട്ട് പോകരുതേ എന്ന് ഭയന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഉറക്കം ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

നാലാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ.

ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്ന അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ കയ്യിൽ അവിടെനിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ മധുര പലഹാരങ്ങളും, പഴങ്ങളും, വെറ്റില - അടക്ക സഹിതം ഉണ്ടായിരുന്നു.

"എന്താ........നല്ല രീതിയിൽ താങ്കളുടെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവം നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, അമ്മയും - കുഞ്ഞും സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. 

അവൻ ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എന്നോട് ചോദിച്ചു.

സാർ, അഗസ്ത്യമുനിയെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?

"എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം പെട്ടെന്ന് വന്നത്, അദ്ദേഹം ശിവപുത്രൻ, മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ സിദ്ധൻ," എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ.

"ഇല്ല സാർ", അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനും അപ്പുറമാണ്.

അന്നേദിവസം ഞാൻ എവിടെ താങ്കളെ കാണുവാൻ വന്നപ്പോൾ എൻറെ ഭാര്യക്ക് പ്രസവ വേദന കാരണം സഹിക്കുവാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരോ ഒരു സന്യാസിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും വീടിനടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. എൻറെ മക്കളെ മാറിനിൽകുവാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അവർ എൻറെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവം നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അവർ എൻറെ ഭാര്യയുടെ കൈയ് തൊട്ട നിമിഷം തന്നെ, എൻറെ ഭാര്യയ്കു വേദന അറിഞ്ഞില്ല. ഒരു വിധത്തിലും ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞു ജനിക്കുകയും ചെയ്തു, മാത്രമല്ല എൻറെ ഭാര്യയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല.

ഒരു അതിശയം കൂടെ നടന്നു.

വീട്ടിൽ മുൻവശം ഇരുന്ന ആ സന്യാസി ചില മരുന്നുകൾ ചെറിയ ചെറിയ സഞ്ചികളിൽ കൊടിത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസവാനന്തരം അവർ ഒരു പ്രേതോപഹാരവും സ്വീകരിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പറയുക വന്നത് അഗസ്ത്യ മുനിയും - ലോപമുദ്രയും അല്ലെ, എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചോദിച്ചു.

ആദ്യം എന്നിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു വിധത്തിലും ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സംബദ്ധവും ഇല്ലാതെ ഒരു സന്യാസി ദമ്പതികൾ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അതും അല്ലാതെ ഒരു വിധത്തിലും പ്രത്യോപഹാരവും സ്വീകരിക്കാതെ അവർ പോയതും? കേട്ടപ്പോൾ അത് അഗസ്ത്യ മുനി തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നി. മാനസികമായി ആ അഗസ്ത്യ മുനികും - ലോപമുദ്രക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.


എന്നെ തേടി വരുന്ന അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ജീവ നാഡി നോക്കുന്ന അത്ര പേർക്കും അഗസ്ത്യ ദമ്പതികൾ ഇത്തരം ഒരു അതിശയം നടത്തിയാൽ എത്ര മാത്രം ആനന്ദമായിരിക്കും? ചെയ്യരുതോ എന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞു.
സിദ്ധാനുഗ്രഹം.............തുടരും!

14 December 2017

സിദ്ധാനുഗ്രഹം - 46
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദോഷമുണ്ടോ എന്ന് അഗസ്ത്യ മുനിക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ? എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരാൾ വന്നു.

കേട്ടുനോക്കാം ഇതിന് ചിലനേരത് ഉത്തരം കിട്ടും, എന്നാൽ മറ്റുചില നേരത്തു ഉത്തരം ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.

ഇത് ഒരു ശെരിയായ ഉത്തരമായി തോന്നിയില്ല, എന്നിരുന്നാലും ചോദിച്ചുനോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഗംഭീര ശബ്ദത്തോടെ അദ്ദേഹം.

ഏതോ അഗസ്ത്യമുനിയും ഞാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് അടിമയാണ് എന്ന് പോലും, ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അഗസ്ത്യ മുനിയോട് ചോദിച്ചു ഉടൻതന്നെ ഉത്തരം പറയണം എന്നത് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല.

എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ശാന്തമായിരുന്നു, ജീവ നാഡി നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

"ഇവൻ പോകുവാൻ പോകുന്ന പുതിയ വീട്ടിൽ പുറം ഭാഗം മതിലിൻറെ നേർ താഴെ ചെറിയ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലും മുൻപ് സുദർശന യാഗം ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പോകുവാൻപാടുള്ളു. ഇല്ലെങ്കിൽ, പിന്നീട് അഗസ്ത്യ മുനിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശെരിയല്ല, എന്ന് ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞു.

എൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാ എന്ന് വാസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു, എന്നാൽ താങ്കളോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഏതാണ് സത്യം, ഏതാണ് കള്ളം എന്ന് അറിയുന്നില്ലലോ, എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് കുറച്ചു സമാധാനകേട് ഉണ്ടായി, സാർ,,,,,,,ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക.

"അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് തോന്നിയത് എന്ന് അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ക്രുദ്ധനായി എണീറ്റു. വാസ്തു ദോഷം എന്നത് സത്യമല്ല സാർ. ഇതെല്ലാം വെറുതെ ഭയപ്പെടുത്തി വരുന്ന വിഷയം, ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് താങ്കളെ കാണുവാൻ വന്നു," എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം.

ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, മൗനമായി  ഇരുന്നു.

"ശെരി സാർ.........ഞാൻ താങ്കളുടെ വഴിയിൽ തന്നെ വരാം, എങ്ങനെയാണ് വാസ്തു ദോഷം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാമോ?", എന്ന് ചോദിച്ചു.

ആ വീട്ടിൽ ദുഷ്ട ദേവതകൾ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും അകാല മരണം നടന്ന് അതിന് ശാന്തി ചെയ്തുകാണില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ വാസ്തു ദോഷം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് അഗസ്ത്യ മുനി പറയുന്നതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു.

ഇതെല്ലാം നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കരുത് സാർ, ഇന്നത്തെകാലത്തിൽ റോഡിൽ വളരെയധികം ജനങ്ങൾക്ക്  വിപത്തുകളിൽ മരണം ഏർപ്പെടുന്നു. അതിനായി ആരെങ്കിലും സുദർശന ഹോമം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ? എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, എന്ന് മീശ മുറുക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.

ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാഡി നോക്കുവാൻ വരുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മാറിപോകേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ. ഇത് അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്നെവന്നു ഇങ്ങനെ ചെയേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് എൻറെ മനസാക്ഷി അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിച്ചു.

രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കും, ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ  വളരെയധികം ഷീനത്തിൽ അവർ എന്നെ നോക്കി വന്നു, ആ രാത്രി വന്നവർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വിഷമത്തോടെ കരഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല, വളരെ സമാധാനമായി  അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിനിന്നു. 

"സാർ എന്നെ മാപ്പാക്കണം, അഗസ്ത്യ മുനിയെ വളരെയധികം ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു. അതിൻറെ ഫലമായി നന്നായി ഇരുന്ന എന്റെ ആൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. അതും താങ്കൾ  പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥലത്തിൽ പുതിയ വീട്ടിൽ പുറംഭാഗം മതിലിനോട് ചേർന്ന്", എന്ന് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ നിന്നു.

അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തി എന്താണ് നടന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു.

തങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ആ പുതിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അന്നേ ദിവസം കൃത്യം രാത്രി 12 മണിക് വീടിൻറെ പുറം ഭാഗത്തു കിടന്നിരുന്ന എൻറെ മകൻ പെട്ടെന്നു നിലവിളിച്ചു. അടുത്ത നിമിഷം ശ്വാസം എടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ അവൻ മരിച്ചുപോയി.

അഗസ്ത്യ മുനി പറഞ്ഞതുപോലെ സുദർശന ഹോമം ചെയ്തിട്ട് ആണോ പോയത്?

ഇല്ല.

വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം അവിടെ ചെയ്തുവോ?

ഇല്ല, എനിക്ക് ശാസ്ത്രമോ, സംബ്രതായങ്ങളോ ഒന്നും അറിയില്ല. വിശ്വസിക്കുകയും ഇല്ല. അതിൻറെ പരിണാമമാണ് ഇത് എന്ന് അറിയുന്നു ഞാൻ.

അങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ജീവ നാഡി നോക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്ന് വന്നത് എന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചു. 

എല്ലാരും പറയുന്നല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് വന്നത്, അതോട് തന്നെ വിട്ടിട് പോയിരിക്കണമായിരുന്നു. താങ്കളെയും, അഗസ്ത്യ മുനിയെയും കുറിച്ച് വളരെ നീചമായി സംസാരിക്കുയും ചെയ്തു. എന്നെ മാപ്പാക്കണം. ശെരി അത് ഞാൻ വിട്ടേക്കാം, പക്ഷേ എന്തിനാണ് എൻറെ മകനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിടപിരിഞ്ഞത്? അത് ആലോചിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നത്.

കാരണം ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല, അഗസ്ത്യ മുനി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തി.

അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ പേരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത്. സത്യത്തിൽ വീട്ടിൽ ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എനിക്ക് മുൻപ് തന്നെ അറിയും, എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചില്ല. എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയ അതെ സ്ഥലത്തു തന്നെയാണ് ഇതിന് മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അരിവാൾ മൂലം വെട്ടേറ്റ് കൊല്ലപെട്ടുള്ളത്.

ഇതിന് ശേഷം താമസിക്കുവാൻ വന്ന ഒരാൾ അതെ സ്ഥലത്തിൽ കടം തിരിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ ആത്മഹത്യാ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം അതെ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു അഗ്നി വിപത്തിൽ 7 വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു കുട്ടി മരിച്ചുപോയി. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞതിനുശേഷവും വിശ്വാസമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് എൻറെ മകനെ  അവിടെ കിടക്കുവാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരു യുക്തിവാദി, പക്ഷെ എൻറെ ഈ സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ എൻറെ  മകനെ എന്നിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകി, എന്ത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്നത് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ജീവ നാഡി നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

ആ സ്ഥലത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാൻ വരുന്നവർ സന്തോഷമായി ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന താത്പര്യത്തിൽ അഥർവ്വവേദം മുഖേന ഭൂമിയിൽ ഒരു യന്ത്ര തകിട് വച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തെറ്റായ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഇദ്ദേഹം വാടക കൊടുക്കാതെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നതുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥൻ വീട് വിട്ടു ഇറങ്ങുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. കോപത്തിൽ ആ വീട് വിട്ടു ഇറങ്ങുമ്പോൾ, തനിക് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാൻ വരുന്ന വാടകക്കാർ, ഉടമസ്ഥൻ എല്ലെന്നോരും വേദനിക്കണം എന്ന കരുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യന്ത്രം, വീടിന് പുറത്തു ഉത്തരത്തിന് താഴെ ഭൂമിയിൽ പുതച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആ യന്ത്രം മുറയായ രീതിയിൽ ചെയാത്തതുകൊണ്ടു അവിടെ താമസിക്കുവാൻ വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഈ യുക്തിവാദിയുടെ മകൻറെ ജീവൻ എടുത്തപ്പോൾ ആ യന്ത്രത്തിൻറെ ശേഷിച്ച ദുഷ്ട ശക്തിയും തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ യുക്തിവാദി അന്നേ ദിവസം അഗസ്ത്യ മുനി പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നേ ദിവസം തന്നെ  ഒരു സുദർശന യാഗം ചെയ്തിരുനെങ്കിൽ ഈ ദിവസം കണ്ടേണ്ടിയിരിക്കില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞ അഗസ്ത്യ മുനി ആര് ഏത് വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാൻ പോയാലും ആദ്യം യാഗം ചെയ്തു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇത് എല്ലോർക്കും ഉള്ളത്, അത് മാത്രം അല്ല മറ്റ് മതത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരിച്ചു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊള്ളുക, എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ മറന്നുപോയി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം നിനക്ക് നടക്കുവാൻ കാരണം, മുൻജന്മത്തിൽ നീയും ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു. അതും ഇപ്പോൾ കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നു, എന്ന് പറഞ്ഞു നിറുത്തി അഗസ്ത്യ മുനി.

ഈ വിഷയം ആ യുക്തിവാദിക്ക് വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാന വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതായി കൂടി ഇരിക്കാം. കർമ്മവിന എന്നത് ആരെകൊണ്ടും അഴിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉള്ള ഒരു ശിക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അഗസ്ത്യ മുനി  ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നത്, എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം. എന്നാൽ ഇത് എത്ര പേർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നത്. അതെ സമയം ഈ ജീവ നാഡി നോക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എല്ലോർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഇങ്ങനെ പല ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്ന അഗസ്ത്യ മുനി, പൊതുവാകെ അഗസ്ത്യ മുനിയായ നാമം, ഇങ്ങനെയുള്ള അഥർവ വേദത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല. എനിക്കും അതിൽ പൂർണ വിശ്വാസമില്ല, എന്തെന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഒന്നിനും ശക്തിയില്ല. അഥർവ്വവേദം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ദേവാലയങ്ങളുടെ മറ്റും പള്ളിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ചെയ്യാറില്ല. ഇതിന് പുറമെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ  ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാറില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞു.

മറ്റും അഥർവ്വ വേദത്തെകുറിച്ചും, മറ്റും ആ യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതാലും 45 ദിവസങ്ങൾക്കു  ജീവ നാഡി മുഖേന ഉത്തരവ് ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് അഗസ്ത്യ മുനി പറഞ്ഞു.

45 ദിവസം ജീവ നാഡി ചോറ്റാനിക്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ട് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടതും എന്നിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.

എപ്പോഴും മംഗളകരമായ വാർത്തകൾ പറഞ്ഞു തന്നെ തേടി വരുന്ന ഭക്തർക്കു അഗസ്ത്യ മുനി അനുഗ്രഹ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് പതിവ്. ഇങ്ങനെ അഥർവ വേദത്തെ കുറിച്ച് പലരും കേട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അങ്ങനെയുള്ള അഗസ്ത്യ മുനി ആ യുക്തിവാദിക്ക് ഇത്തരം ഒരു വിവർത്തനം തരും എന്നത് എനിക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 

40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കും.

ആ യുക്തിവാദി ഇന്ന് നെറ്റിയിൽ ഭസ്മം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറി, അതിന് മധ്യത്തിൽ കുങ്കുമം വച്ച്, തികച്ചും ഒരു ശിവ ഭക്തനായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അതിശയിക്കുന്ന വിഷയം എന്നോട് പറഞ്ഞു. 

ആരാണോ ആ വീട്ടിൽ മന്ത്ര യന്ത്ര തകിട് വച്ചതോ അവൻറെ ചെറുമകൻ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ ഒരു വിപത്തിൽ പെട്ട് ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്.  ഈ വാർത്ത അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ യുക്തിവാദിയോട് ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്ത പാപമാണ് ഇതിന് കാരണം, എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അഗസ്ത്യ മുനിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക, എന്റെ കുഞ്ഞോ മരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ മകൻ മരിക്കുവാൻപാടില്ല. ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നേർച്ചയായി പഴനി മുരുകന് മുടി കാണിക്കയായി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നേർന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിറവേറണം എന്ന് നിറഞ്ഞ കണ്ണീരോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചു.

ചില നാളുകൾ ശേഷം ആ യുക്തിവാദിയായ ആ ശിവ ഭക്തൻ എൻറെ മുന്നിൽ വന്ന്  നിന്നു.

മൊട്ടയടിച്ച അതിൽ ചന്ദനം പൂശിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻറെ കൈയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആ കുഞ്ഞിൻറെ മുത്തശ്ശനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വിപത്തിൽ പെട്ട കുഞ്ഞു രക്ഷപെട്ടതിന് ഇതിനപ്പുറം വേറെയെന്തെങ്കിലും സാക്ഷ്യം വേണ്ടതുണ്ടോ? അഗസ്ത്യ മുനിയെ മാനസികമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.

സിദ്ധാനുഗ്രഹം.............തുടരും!07 December 2017

സിദ്ധാനുഗ്രഹം - 45
ഒരു യുവാവ് വളരെ ധിറുതിയിൽ ഓടി വന്നു. ശരീരം മൊത്തം വിയർത്തിരിക്കുന്നു, കണ്ണുകളിൽ ദുഃഖം കാണപ്പെട്ടു, വളരെ പാവപെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാലിൽ ചെരുപ്പ് പോലും ഇടത്തെ കൊടും വെയിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.

അവൻറെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു, തണുത്ത വെള്ളം കൊടുത്തു എന്തിനാണ് ഈ ധിറുതി? എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു.

എൻറെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല. അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ അതോ ഇല്ലയോ? അഗസ്ത്യ മുനിയോട് ചോദിച്ചു പറയുക? എന്ന് ചോദിച്ചു.

അമ്മയ്ക്ക് സംസാരിക്കുവാനോ, ഒട്ടും വയ്യാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇവൻ അമ്മയുടെ അടുത്തല്ലയോ ഇരിക്കേണ്ടത്. എന്തിനാണ് അമ്മയെ ഒറ്റയ്ക്കു വിട്ടിട്ടു ഇവിടെ ഓടിവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കുള്ളിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി.

"ശെരി, എന്തായാലും ജീവ നാഡി നോക്കാം എന്ന് കരുതി, നാഡിയിൽ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 

അഗസ്ത്യ മുനി വിവരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി...........

ഇവൻറെ അമ്മയ്ക്കു ഇവൻ ഒരേ മകൻ, ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇവൻറെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, മകനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ആ അമ്മ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ ഇവനോ .......

അച്ഛനില്ലാതെ മകനായി വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ വളർന്നതുകൊണ്ടു ഏതൊക്കെ ദുശീലങ്ങൾ അവൻ പഠിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ലോ അതൊക്കെ അവൻ ശീലിച്ചു. പഠിത്തത്തിൽ ഒട്ടും ശ്രദിക്കാത്തെ  അവൻറെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കറങ്ങിനടന്നു.

ആ അമ്മയ്ക്കു ഇത് വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടും ഇവൻ കേൾകാത്തതുകൊണ്ടു പിന്നീട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാതെയായി.

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി ഇവൻ. ആ സമയം അവിടെയുള്ള ഒരാൾ അവൻറെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇവനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശെരിയാകും, ഇത് പ്രകാരം പലരോടും ഇവനെ കുറിച്ച് പറയുകയും, പല വിധത്തിലുള്ള കള്ളം പറഞ്ഞു ഒരു വിവാഹം നടത്തുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. അവസാനം ഒരു സൗദര്യവതിയായ യുവതിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവൻറെ കല്യാണം നടത്തിവച്ചു.

വിവാഹം നടന്നുകിട്ടുന്നത് വളരെ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നവൻ, വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവൻറെ കൂട്ടുകെട്ട് വളരെയധികം വർധിച്ചു, മാത്രമല്ല അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അല്ലാത്തവരുമായിരുന്നു.  പോലീസ് ഇവനെ തേടി പലപ്പോഴായി വീട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. 

ഇവൻറെ സ്വഭാവത്തിലും - ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലും അപ്രീതിയായ ഇവൻറെ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം ആരോടും പറയാതെ തൻറെ വീട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. തൻറെ ഭാര്യ വീടുവിട്ടു പോയതിനു കാരണം അവൻറെ അമ്മയാണ് എന്ന് കരുതുകയും, അവരെ ഒരു വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിൻറെ ഉച്ചസ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇരുമ്പ് വടി മൂലം ഇവൻറെ അമ്മയെ ഇവൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ മരണത്തോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം അമ്മയെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വിട്ടലോ, തൻറെ ഭാര്യയും വീട് വിട്ടു പോയല്ലോ എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇവന് ജ്ഞാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആരോ പറഞ്ഞു, അതിൻ പ്രകാരം അഗസ്ത്യ മുനിയോട് അനുഗ്രഹ വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ, വന്നിരിക്കുന്നവൻറെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഗസ്ത്യ മുനി, ഇന്ന്  മുതൽ ഇവൻ നന്നാകും എന്ന് പറഞ്ഞു, തൻറെ അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി ഉടൻ തന്നെ മദ്ധ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിറുത്തണം. ദിവസവും മുരുകന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് 5 മുഖം ദീപം കത്തിക്കുക. ഒരു ജോലിയിൽ ഉടൻ തന്നെ കയറണം. പിരിഞ്ഞു പോയ ഭാര്യ വീണ്ടും വരാൻ തൻറെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു വരണം. അതോടൊപ്പം കുലദൈവം ക്ഷേത്രത്തിൽ ആഴ്ച്ച തോറും പോയി ശുദ്ധമായ നെയ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദീപം കത്തിക്കണം, ചെയ്യുമോ? എന്ന് അഗസ്ത്യ മുനി ചോദിച്ചു .

"തീർച്ചയായും ചെയ്യാം", എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.

അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ വാക്കുകൾ കള്ളമാകാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകൾ മുടക്കാതെ ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻറെ അമ്മയുടെ ജീവിത്തിനു ഞാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കില്ല, പിരിഞ്ഞു പോയ നിൻറെ ഭാര്യ തിരിച്ചുവരില്ല, എന്ത് പറയുന്നു? എന്ന് ഒരു കണ്ടിഷൻ ഇട്ടു.

സാർ, അങ്ങനെ പറയരുതേ, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിവന്നത്. പോലീസിന് ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനുപകരം അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചു നല്ലവനായി നടന്നു കാണിക്കും, എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവനാണ് വലുതു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണം എന്ന് കൈകൂപ്പി കണ്ണീരോടെ എന്നോട് അനുമതി ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അമ്മയെതേടി അവൻ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി.

രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം..........

അഗസ്ത്യ മുനി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിരിഞ്ഞുപോയ അവൻറെ ഭാര്യയും അവനെ തേടി അവിടെയെത്തി. ഇതിനുള്ളിൽ അവൻ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ദിവസ തൊഴിൽ എന്ന മാർഗത്തിൽ ജോലിയിൽ കയറി. ജീവന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവൻറെ അമ്മ രക്ഷപെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും പണ്ടത്തെപോലെയില്ല, എന്നിരുന്നാലും അഗസ്ത്യ മുനി പറയുന്നതുപോലെ തൻറെ മകൻ വരുന്നല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഇരുന്നു. 

ഒരു ദിവസം അവൻ അവൻറെ അമ്മയെയും, ഭാര്യയെയും കൂട്ടി ജീവനാഡി നോക്കുവാൻവേണ്ടി വന്നു.  "മൂന്ന് വർഷമായി, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്താന സൗഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവൻ വളരെയധികം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ദൈവീക തെളിച്ചം മുഖത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു, ഇന്നേക്ക് 9 മാസത്തിൽ നിൻറെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകും, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് അഗസ്ത്യ മുനി അനുഗ്രഹിച്ചു.

എന്നാൽ ഡോക്ടർ അവന് ഒരു അച്ഛനാകുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതു കാരണം മനസ്സ് ഉടഞ്ഞാണ് അവൻ കേട്ടത് എന്ന് എനിക്ക് പോലും പിന്നീടാണ് അറിയുവാൻ സാധിച്ചത്.

അപ്പോൾ അവൻറെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻറെ മകന് ഒരു കുഞ്ഞു വേണം. അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻറെ ജീവൻ എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ, എന്നിട്ട് എൻറെ മരുമകളുടെ വയറ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ ജനിക്കണം, എന്ന് അവർ നിറഞ്ഞ കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞു.

ആ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്  അഗസ്ത്യ മുനി അനുഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം, അന്ന് ഷഷ്ഠിയുമായിരുന്നു.

ആ യുവാവ് ഓടി വന്നു, എൻറെ അമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും വയ്യ, നിങ്ങൾ തന്നെ എൻറെ അമ്മയെ സഹായിക്കണം എന്ന് വളരെ പരിഭ്രാണ്ടിയിൽ അവിടെ വന്നു.

ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുക, ഷഷ്ഠി കവചം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരുവിടുക, അമ്മയുടെ തല നിൻറെ മടിയിൽ വച്ചുകൊള്ളുക. അവളുടെ ആത്മാവ് ശാന്തിയടയട്ടെ. ഇന്ന് മുതൽ പത്താമത്തെ മാസം ഒരു പെൺകുട്ടി നിനക്ക് പിറക്കും, അത് നിൻറെ അമ്മയുടെ മറ്റൊരു ജന്മയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അഗസ്ത്യ മുനി.

അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ അനുഗ്രഹമൂലം അവന് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവൻ തൻറെ അമ്മയെ കുഞ്ഞിൻറെ രൂപത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു.


സിദ്ധാനുഗ്രഹം.............തുടരും!